Summer School Villa Verbeelding 2023
Kaatje Vermeire (VOLZET / FULL)

 Kaatje Vermeire_2.png

Foto: Boumediene Belbachir
Workshop in Nederlands (with translation in English)


NL

Biografie

Het werk van Kaatje Vermeire (°1981, Gent) spreekt tot de verbeelding, je wordt als het ware uitgenodigd om in haar illustraties te verdwalen. Ze sprokkelt overal materialen en omschrijft haar atelier als ‘een netjes geordende papieren vuilnisbelt’.

Kaatje studeerde Grafische en Reclamevormgeving in Gent, maar zocht daarna meer het experiment op. Ze is een illustrator die het liefst haar handen vuilmaakt. Niet toevallig vond ze aan de Gentse academie de drukpers het spannendste speeltje. Na haar afstuderen haalde ze er meteen één in huis.

Ze debuteerde met De vrouw en het jongetje (2007) met tekst van Geert De Kockere. Gestaag bouwt ze aan haar oeuvre, dat inmiddels – zowel in binnen- als buitenland – meermaals bekroond werd. Door een combinatie van collage-, verf-, teken- en grafische technieken probeert ze zorgvuldig gekozen materialen te verwerken tot ongewone, maar sprekende beelden.

“Ik ben er zelf niet uit of mijn werk voor kinderen of volwassenen bestemd is. Mijn illustraties zijn nooit voor een bepaald publiek bedoeld – ik werk gewoon vanuit mezelf. Ik stop er wel genoeg poortjes voor alle leeftijden in.” – Kaatje Vermeire

Kaatje Vermeire 1_0.png     Kaatje Vermeire 2_0.png     Kaatje Vermeire 3_1.png

Wat mag je verwachten?

“Een illustrator is een meester-manipulator! Met eenvoudige, prikkelende opdrachten help ik jullie horror vacui te overwinnen en van een opgelegde realiteit je eigen ‘speeltuin’ te maken. Ik toon hoe je met eenvoudig materiaal, experimentele druktechnieken (in combinatie met getekende, geschilderde en fotografische elementen) een hele wereld kan oproepen.

Verder duiken we samen in het hoofd van een personage en bestuderen we houdingen, blikken, emoties en handelingen. We onderzoeken ook hoe we ons personage in een decor kunnen integreren, hoe we doelgericht objecten en sfeerelementen inzetten om de narrativiteit van een beeld te versterken, hoe we tot boeiende composities binnen een bladspiegel kunnen komen, …

We krassen, wrijven, kerven, knippen hierbij de realiteit aan flarden, rollen onze geschifte fantasieën door de drukpers en bouwen elk een eigen universum op. Tijdens dit 4-daags experiment werken we vanuit onze buik en als de zon schijnt misschien ook wel eens vanop het gras!” – Kaatje Vermeire

Benodigdheden
 • Favoriete (basis) teken- en schildermaterialen
 • Vette ‘kleurzetters’ (zoals wasco’s, pastelkrijt, kleurstiften, …)
 • Ruwe tekentools (houtskool, grafiet, …)
 • Schetspapier (A3), bij voorkeur niet spierwit
 • Schaar, lijm, cuttermesje
 • Enkele kleurrijke tijdschriften
Meer over Kaatje vind je op haar website en Facebookpagina.
Praktische info vind je hier.

 

EN

Bio

The work of Kaatje Vermeire (°1981, Ghent) appeals to the imagination. The wonderful illustrations are an invitation to get lost in Kaatje’s universe.

Kaatje studied Graphics and Advertising Design in Ghent. After her studies she experimented a lot with materials and techniques. She is an illustrator who likes to get her hands dirty. It may not come as a surprise that she found the printing press the most exciting tool. After graduating, she immediately bought one.

She made her debut with ‘De vrouw en het jongetje’ (2007) written by Geert De Kockere. She is steadily expanding her oeuvre, which has since been (inter)nationally awarded several times. Through a combination of collage, painting, drawing and graphic techniques she tries to carefully chosen materials into unusual but striking images.

“I am not sure whether my work is intended for children or adults. My illustrations are never for a specific audience – it comes from within myself. I do put some things in that attract all ages.” – Kaatje Vermeire

Kaatje Vermeire 2_1.png     Mini-atelier Kaatje.png    Illustratie Kaatje.png

Foto's: Boumediene Belbachir en Inge Delee

What to expect?

“An illustrator is a master manipulator! With simple, stimulating assignments I help you overcome your horror vacui and turn an imposed reality into your own ‘playfield’. I show how you can evoke a whole world with simple materials, experimental printing techniques (in combination with drawing, painting and photographic elements).

We dive into the head of a character and study attitudes, looks, emotions and actions. We also investigate how we can integrate our character into a decor, how we can purposefully use objects and atmospheric elements to enhance the narrativity of an image, how we can make fascinating compositions within your page, …

During this four day experiment we try different techniques and practice creating our personal universes with illustration!” – Kaatje Vermeire

What to bring?
 • Favorite (basic) drawing and painting materials
 • Oily pastels and crayons (Wasco, Crayola, …)
 • Rough drawing tools (charcoal, graphite, …)
 • Sketch paper (A3), preferably not bright white
 • Scissors, glue, cutter blade
 • Some colorful magazines
Want to know more about Kaatje? Take a look at her website and Facebookpage.
More practical info, click here.