Summer School Villa Verbeelding 2022
Gerda Dendooven

Gerda Dendooven_2.png

Foto: Evelien Deraedt
Workshop in Nederlands (with translation in English)


NL

Biografie

Gerda Dendooven (1962, Kortrijk) volgde een opleiding Vrije Grafiek aan de Koninklijk Academie voor Schone Kunsten in Gent. Gerda illustreert voor andere schrijvers, maar tekent en schrijft ook haar eigen verhalen. Veel van haar verhalen werden theaterstukken en soms staat ze zelf ook op de planken. Ze geeft het vak Illustratie aan LUCA School of Arts in Gent.

Gerda's stijl is onmiddellijk herkenbaar door sfeer, compositie, kleurharmonie en kleurvervreemding. Ze laat zich graag inspireren door de Vlaamse expressionisten. Met verhoudingen en perspectief wordt geen rekening gehouden. In haar tekeningen staan mensen centraal, interieurs worden gesuggereerd door attributen. Ze werkt het meest met potlood, verf en schaar. Veel van haar illustraties voor tijdschriften zijn digitaal gemaakt of gezeefdrukt. Ze werkt regelmatig voor De Standaard en Knack.

In 2020 maakte ze live beelden voor het Brussels Philharmonic bij de integrale opvoering van Peer Gynt. Met Elvis Peeters bedacht ze Meneer Papier die ook als animatieserie op Ketnet te zien is. Gerda won al verschillende prijzen. Dit jaar werd ze genomineerd voor de Alma 2023, de Astrid Lindgren Memorial Award.

Gerda wil met haar boeken iets vertellen over de maatschappij, het leven. Maar ook wil ze haar lezers graag doen lachen. Al is het soms bitterzoet.

Gerda 7.png    Gerda 4.png    Gerda 8.png

Illustraties Gerda Dendooven uit De heen-en-weer brief (links en midden), De gans en zijn broer (rechts).

Wat mag je verwachten?

"Hoe vertaal je een verhaal in beelden? Word een visuele verteller. Leer illustraties maken voor editorials, en voor woordeloze prentenboeken.

We beginnen elke dag met een opwarmingsoefening waarvoor we een eigen schetsboek maken. Via deze oefening leer je vormen en beweging 'zien' en weergeven. Vervolgens gaan we aan de slag voor het echte werk.

De opdracht van mijn Summer School is grotendeels dezelfde als die van Fatinha: de klemtoon zal liggen op: hoe vertaal je een verhaal in beelden? Hoe breng je gevoelens en drama in beeld?

We gaan werken graag met analoge technieken (tekenen, schilderen, collage, ...) allerlei materialen (papier en schaar, houtskool, acryl of gouache, pastelkrijtjes, inkt, ...) aan een redactionele illustratie en we ontwerpen enkele beelden voor een woordenloos prentenboek." - Gerda Dendooven

Benodigdheden
 • Schetsboek (voor je voorbereidingen)
 • A2 papier (8-tal vellen om te vouwen en te binden tot een eigen A3 schetsboek voor de opwarmingsoefeningen): mag 90 gram zijn of meer, maar mag ook: krantenpapier, stevig Steinbach, kalkpapier of verschillende soorten (vb. gekleurd), ...
 • A3 papier (min. 200 gram tekenpapier)
 • Overtrekpapier (mag, maar moet niet)
 • Potlood, kleurpotloden
 • Houtskool en 1 bus fixatief voor houtskool
 • Inkt en penselen
 • Goede papierschaar en lijmstift
 • Zwart papier voor collage
 • Pastelkrijtjes (geen oliekrijtjes)
 • Acrylverf of gouache, katoenen vod en penselen
 • Materialen waar je graag mee werkt
 • Portfolio (als je er eentje heb)
Meer weten over Gerda? Neem een kijkje op haar Instagram en Facebook.

Meer praktische info vind je hier.

 

EN

Bio

Gerda Dendooven (1962, Kortrijk) studied Free Graphics at the Royal Academy of Fine Arts in Ghent. She makes drawings for stories by other writers, but also writes and illustrates her own stories. Many of her stories became theater plays and she is sometimes on stage herself. She currently teaches Illustration at the LUCA School of Arts in Ghent.

Gerda has a style that is immediately recognizable through atmosphere, composition, color harmony and color alienation. Often inspired by the Flemish expressionists. Proportions and perspective are not taken into account. People form the center of her drawings, interiors are only suggested by attributes. She mostly works with pencil, paint and scissors. Much of her work for magazines has been created digitally or screen-printed. She regularly works for De Standaard and Knack.

In 2020 she made live images for the Brussels Philharmonic during the full performance of Peer Gynt. With Elvis Peeters, she came up with Mister Paper, which is shown as an animation series on Ketnet. Gerda won several prizes. This year she was nominated for the Alma 2023, the Astrid Lindgren Memorial Award.

With her books Gerda wants to tell something about society, life. She also wants her readers to laugh. Although sometimes it is bitter sweet.

Gerda 1.png   Gerda 2.png   Gerda 3.png

Illustraties Gerda Dendooven: kaartje Theater Aan Zee (links)

What to expect?

"How do you translate a story into images? Become a visual storyteller. Learn to make illustrations for editorials and for a silent picture book.

We start each day with a warm-up exercise for which we make our own sketchbook. Through this exercise you learn 'to see' and display shapes and movement. Then we get to work for the real thing.

The exercises of my Summer School is largely the same as that of Fatinha. We focus on: how do you translate a story into images? How do you portray feelings and drama?

We will work with analog techniques (drawing, painting, collage, ...), all kinds of materials (paper and scissors, charcoal, acrylic or gouache, pastels, ink, ...) on an editorial illustration and we design a few images for a silent children book." - Gerda Dendooven


What to bring?
 • Sketchbook (for your preparations)
 • A2 paper (to fold and bind for your own A3 sketchbook during the warming up exercises)
 • A3 paper (min. 200 gram drawing paper)
 • Tracing paper (not obligatory)
 • Pencil, colored pencils
 • Charcoal and charcoal fixative
 • Ink and brushes
 • Decent paper scissors and glue stick
 • Black paper for collage
 • Pastels
 • Acrylic paint or gouache, cotton rag and brushes
 • Materials you like to work with
 • Portfolio (if you have one)
Want to know more about Gerda? Take a look at her Instagram and Facebook.

More practical info, click here.